Hvad er Elementært? og hvordan fungere det?

Elementært er kemiundervisningens svar på LEGO® tilsat gameplay og fagligt feedback. Grundstoffer er symboliseret som puslespilsbrikker, der kan sættes sammen i en legende og eksplorativ proces. Det giver eleven en velkendt forståelsesramme; at sætte noget sammen, prøve sig frem, udforske og “få fingrene i det” – det er en central del af læring livet igennem, uanset om det er klodser, brikker, ord eller grundstoffer.

Elementært app logo
Macbook med spillet elementært

Didaktisk følger Elementært i sin grundstruktur den klassiske tre-trins doktrin indenfor undervisning: forklaring af fagligt stof – anvendelse af fagligt stof – feedback på anvendelsen. I Elementært udnyttes den digitale platform til at facilitere en højere frekvens af denne cyklus. De faglige udfordringer præsenteres i overkommelige bidder i spillets forskellige faser. Knyttet til dem er en let tilgængelig manual med grafiske illustrationer og et tilstræbet minimum af tekst. Manualen er tiltænkt som et supplement til bogsystemet, så eleverne hurtigt kan finde og forstå den viden de skal bruge i en given situation. Alle handlinger følges op med feedback. Eleverne træffer deres egne valg, men alle kommer igennem det samme faglige stof, uanset sværhedsgrad. Eleverne får dermed medejerskab af undervisningen og et umiddelbart ansvar for egen læring, uden at de faglige mål afspores.

Elementært består af 5 sammenhængende faser, med forskelligt fagligt indhold: atomets opbygning, det periodiske system, kemiske bindinger og kemiske reaktioner. Det faglige indhold overlapper fra fase til fase og bygger videre på hinanden i en stigende grad af kompleksitet. Faserne kan spilles uafhængigt af hinanden, hvis man ønsker at fokusere på en specifik del af pensum eller fortløbende, hvis man ønsker forståelsen af sammenhængen. De kan spilles i trænings-modus alene eller i fællesskab hele klassen. Der er indbygget faglig differentiering og læremålsstyring, så lærer og elev kan følge progressionen i forståelsen af det faglige materiale.

Ipad med spillet elemetært

Elementært er designet med henblik på, at det også kan bruges som modellerings- og simulations værktøj som supplement til anden undervisning.